Όροι και προϋποθέσεις πωλήσεων

Όροι & Προϋποθέσεις Πωλήσεων

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται στα πωλούμενα προϊόντα από την εταιρία με την επωνυμία «Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΒΕΕ» (στο εξής «Εταιρία») που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Τσιμισκή 43, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058191104000 Α.Φ.Μ. 094540526, τηλ. επικοινωνίας +2310.228871, e-mail info@vamvacos.gr Η Εταιρία σας παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αγορές προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της www.vamvacos.gr (στο εξής «site»). Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις Πωλήσεων εφαρμόζονται ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος του προϊόντος που εσείς αγοράζετε (στο εξής «Χρήστης» ή «Πελάτης» ή «εσείς» ή «σας»). Εάν προβείτε σε οποιαδήποτε παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναινείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων που αναγράφονται κατωτέρω καθώς και των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συνεπώς, εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς, οφείλετε να απόσχετε από κάθε συναλλαγή μέσω του site. Ειδικότερα:

Γενικά

Εάν προβείτε σε οποιαδήποτε παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναινείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων που αναγράφονται κατωτέρω καθώς και των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συνεπώς, εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς, οφείλετε να απόσχετε από κάθε συναλλαγή μέσω του site. Ειδικότερα:

Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε παραγγελία μέσω του site, πρέπει να είστε άνω των 18 ετών και δικαιοπρακτικά ικανός.

Για να προβείτε σε συναλλαγή μέσω του site, δεν είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού αλλά μπορείτε να την πραγματοποιήσετε και σαν απλός επισκέπτης. Εάν ωστόσο επιλέξετε τη δημιουργία λογαριασμού, ισχύουν όσα ορίζονται στους Όρους Χρήσης. Επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται εκεί, προκειμένου να προβείτε σε συναλλαγή θα πρέπει να συμπληρώσετε την πλήρη διεύθυνσή σας και τηλέφωνο επικοινωνίας. Το σύνολο των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν επιπλέον στοιχεία που θα εισάγετε σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου αγοράς, επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το e-mail που θα δηλώσετε πρέπει να είναι ενεργό και να έχετε πρόσβαση σε αυτό μόνον εσείς, καθώς όλη η επικοινωνία για τη συναλλαγή σας θα διεξαχθεί μέσω του e-mail αυτού.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν πρόδηλα σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο site. Παρακαλούμε εφόσον διαπιστωθεί από μέρους σας ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, και πριν την ηλεκτρονική υποβολή της παραγγελίας αυτού, να επικοινωνείτε με την Εταιρία (τηλεφωνικά ή μέσω e-mail) προκειμένου να μας γνωστοποιήσετε την εν λόγω διαπίστωση ή αμφιβολία σας σχετικά με το ασυνήθιστο της τιμής του πωλούμενου προϊόντος. Επίσης καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια με σκοπό να απεικονιστούν με ακρίβεια τα χρώματα των προϊόντων μας. Ωστόσο, καθώς οι οθόνες των υπολογιστών ποικίλλουν και οι ρυθμίσεις των μέσων απεικόνισης ορίζονται και προσαρμόζονται από τον εκάστοτε κατασκευαστή ή χρήστη, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η απεικόνιση των χρωμάτων στην οθόνη σας θα είναι απόλυτα ακριβής. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, κάποιο προϊόν της παραγγελίας σας δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, μπορείτε να μας το επιστρέψετε σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών μας.

Όλες οι παραγγελίες λαμβάνονται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου αφού πρώτα συμπληρωθεί και αποσταλεί η σχετική φόρμα που υπάρχει στο site υπό την ενότητα «Kαλάθι αγορών», πατώντας πάνω στο εικονίδιο «Ολοκλήρωση Παραγγελίας και Πληρωμή», αφού πρώτα δοθεί συναίνεση επιλέγοντας το εικονίδιο «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους & Προϋποθέσεις Πωλήσεων, τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων». Οι παραγγελίες είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον υπάρξει σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας που θα λάβετε με την ηλεκτρονική Επιβεβαίωση Παραγγελίας, η οποία σας αποστέλλεται με e-mail. Υποχρεούστε να ελέγξετε την ανωτέρω Επιβεβαίωση Παραγγελίας και να ενημερώσετε αμέσως την Εταιρία εγγράφως (το αργότερο εντός 1 ώρας από τη λήψη της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης) για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται εκεί θα εφαρμοσθούν στη σύμβαση πώλησης μεταξύ σας και της Εταιρίας. Μόλις η παραγγελία είναι έτοιμη για αποστολή, θα ενημερωθείτε με τον ίδιο τρόπο.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε και χωρίς άλλη προειδοποίηση, να τροποποιεί τις τιμές των προϊόντων. Ωστόσο, παραγγελίες – αγορές προϊόντων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεν επηρεάζονται.

Διαθεσιμότητα

Η Εταιρία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά ενημερώνει τον Πελάτη με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα, ή μη, και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. H παραγγελία ενδέχεται μερικώς να γίνει αποδεκτή και να εκτελεσθεί. Η Εταιρία ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη μη αποδοχή και μη εκτέλεση εν όλω ή εν μέρει οιασδήποτε παραγγελίας. Η Εταιρία δεν δεσμεύεται για την άμεση κάλυψη του συνόλου των ποσοτήτων των προϊόντων που είναι τυχόν σε προσφορά ή εάν οι παραγγελθείσες ποσότητες είναι ασυνήθιστα μεγάλες. Η Εταιρία δύναται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να μην αποδεχθεί παραγγελία σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και ιδίως εάν προϊόν για το οποίο υποβλήθηκε η σχετική παραγγελία πωλήθηκε λίγα λεπτά νωρίτερα και ως εκ τούτου δεν υπάρχει άλλο απόθεμα προς διάθεση. Στην εξαιρετική αυτή περίπτωση, επιστρέφεται άμεσα το τίμημα που καταβλήθηκε.

Τρόποι πληρωμής

Η Εταιρία, θέλοντας να διευκολύνει όσο το δυνατόν περισσότερο τις διαδικτυακές σας αγορές, σας προσφέρει τους εξής τρόπους πληρωμής:

  • μέσω χρεωστικής, προπληρωμένης ή πιστωτικής κάρτας Visa, MasterCard, Maestro, Diners, American Express. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «Alpha  e-Commerce» της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού,
  • με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η Εταιρία με όνομα δικαιούχου «Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΒΕΕ» στην τράπεζα Alpha Bank, IBAN: GR0801407040704002320002500, BIC: CRBAGRAA. Εάν επιλέξετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής πρέπει να αναγράψετε ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο με το οποίο έγινε η παραγγελία, καθώς και τον αριθμό παραγγελίας που εμφαίνεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας, σε άλλη περίπτωση υπάρχει αδυναμία ταυτοποίησης με ενδεχόμενο να καθυστερήσει ή να ακυρωθεί η παραγγελία σας. Η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 3 ημερών από την ημέρα πραγματοποίησης της αγοράς. Ελέγχουμε καθημερινά το λογαριασμό μας, ωστόσο η πληρωμή σας μπορεί να καθυστερήσει να εμφανιστεί 1-2 εργάσιμες ημέρες. Μόλις λάβουμε την πληρωμή θα σας ενημερώσουμε με e-mail. Επισημαίνουμε ότι η παραγγελία στην περίπτωση επιλογής αυτού του τρόπου πληρωμής, δεν ολοκληρώνεται με την αποστολή Επιβεβαίωσης Παραγγελίας, αλλά προϋποθέτει και την αποστολή e-mail περί λήψης πληρωμής κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που η πληρωμή δεν ολοκληρωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η πώληση δεν ολοκληρώνεται και η Εταιρία καμία υποχρέωση δεν φέρει,
  • μέσω PayPal. Εάν επιλέξετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής, θα ανακατευθυνθείτε στην ασφαλή ιστοσελίδα συναλλαγών PayPal paypal.com, όπου θα έχετε την επιλογή είτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον υπάρχοντα PayPal λογαριασμό σας είτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας χωρίς να διαθέτετε λογαριασμό PayPal,
  • με αντικαταβολή. Η πληρωμή με αντικαταβολή, αναφέρεται σε πληρωμή του ακριβούς ποσού της παραγγελίας στον εκπρόσωπο της υπηρεσίας courier κατά την παράδοση της. Σε περίπτωση που επιλεγεί αυτός ο τρόπος πληρωμής, τότε υπάρχει επιπλέον χρέωση δύο (2) ευρώ ανά παραγγελία.

Η Εταιρία, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής, δεν έχει καμία πρόσβαση, δεν μπορεί και δεν παρακρατά οποιοδήποτε στοιχείο και δεδομένο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής στην οποία προβαίνετε και δεν ευθύνεται και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των συναλλαγών που πραγματοποιείτε. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα γίνει δόλια χρήση της κάρτας σας ή του λογαριασμού σας στο PayPal, η χρέωσή σας δύναται να ακυρωθεί κατόπιν αιτήματός σας στην Τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα ή στο PayPal.

Μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση είτε απόδειξης λιανικής πώλησης είτε τιμολογίου, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία.

Αποστολή προϊόντων

Τα προϊόντα της παραγγελίας αποστέλλονται μέσω συνεργαζόμενης υπηρεσίας courier SPEEDEX στη διεύθυνση που δηλώνετε στη σχετική φόρμα παραγγελίας και αναφέρεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας. Προς το παρόν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής παραγγελιών μόνον σε προορισμούς εντός Ελλάδας. Αμέσως μετά την παραγγελία σας θα λάβετε έναν κωδικό παρακολούθησης αποστολής, με τον οποίο μπορείτε να ελέγχετε την πορεία της παράδοσής σας στο www.speedex.gr. To κόστος αποστολής είναι δωρεάν για παραγγελίες άνω των πενήντα (50) ευρώ, ενώ για μικρότερες παραγγελίες ανέρχεται σε τρία (3) ευρώ ανά αποστολή. Επιδιώκουμε την παράδοση των προϊόντων στην υπηρεσία courier εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας. Οι παραγγελίες που γίνονται από Παρασκευή μετά τις 14:00 καθώς και το Σαββατοκύριακο και αργίες επεξεργάζονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ανωτέρω προθεσμία αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας που αναγράφεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αυτό σε απόθεμα, και με την επιφύλαξη της παραγγελίας που εξοφλείται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, οπότε η προθεσμία ξεκινά από την επομένη που θα λάβετε e-mail λήψης την πληρωμής. Σε περιπτώσεις καθυστέρησης της αποστολής λόγω α) ανωτέρας βίας, β) έλλειψης διαθεσιμότητας του παραγγελθέντος προϊόντος στις αποθήκες, γ) παραγγελίας προϊόντος με εξατομικευμένα χαρακτηριστικά ή σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας, θα ενημερώνεστε με σχετικό e-mail προκειμένου να δηλώσετε εάν επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που επιλέξετε να μην ολοκληρωθεί, σας επιστρέφεται ολόκληρο το τίμημα.

Η υπηρεσία courier θα πραγματοποιήσει δύο προσπάθειες για την παράδοση της παραγγελίας στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει. Σε περίπτωση που δεν καταφέρει να κάνει την παράδοση θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά μαζί σας στα στοιχεία που μας έχετε καταχωρήσει. Αν και πάλι δεν υπάρξει ανταπόκριση η παραγγελία θα παραμείνει για άλλες δύο ημέρες στο πλησιέστερο κατάστημα SPEEDEX και έπειτα θα επιστραφεί πίσω σε εμάς οπότε και θα θεωρήσουμε άκυρη την παραγγελία και θα προβούμε στην επιστροφή χρημάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Επιστροφή Παραγγελίας.

Τα προϊόντα καλύπτονται από ασφάλεια για ζημία ή απώλεια κατά τη μεταφορά. Η ασφάλεια αυτή ισχύει μέχρι τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος σε εσάς ή σε τρίτο πρόσωπο διάφορο του μεταφορέα και υποδειχθέν από εσάς οπότε ο σχετικός κίνδυνος μετατίθεται σε εσάς.

Ακύρωση Παραγγελίας

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας σας, παρακαλούμε όπως το δηλώσετε άμεσα. Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας μέσα στην ίδια ημέρα που πραγματοποιήσατε αυτήν επικοινωνώντας μαζί μας στο τηλέφωνο +2310.228871 ή στο e-mail info@vamvacos.gr.

Αν ακυρωθεί η παραγγελία σας για οποιονδήποτε λόγο, η διαδικασία επιστροφής του αντίστοιχου ποσού που τυχόν καταβλήθηκε ξεκινά άμεσα από εμάς.

Επιστροφή Παραγγελίας

Μπορείτε να επιστρέψετε ή να ζητήσετε αντικατάσταση των προϊόντων που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα, για οποιοδήποτε λόγο, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους. Το σχετικό κόστος είναι δωρεάν, μόνον εφόσον επιλεγεί η υπηρεσία courier της SPEEDEX.

Για να επιστρέψετε ή να αντικαταστήσετε ένα προϊόν, θα χρειαστεί να συμπληρώστε τη σχετική Φόρμα Επιστροφής και να την αποστείλετε στο info@vamvacos.gr αναγράφοντας τον αριθμό της παραγγελίας σας, τους κωδικούς των προϊόντων που επιθυμείτε να επιστραφούν, το ονοματεπώνυμό σας, την διεύθυνση, το email και το τηλέφωνο επικοινωνίας σας, το λόγο της αίτησης επιστροφής (προαιρετικά), επιστροφή χρημάτων ή πιστωτικό σημείωμα. Θα επιβεβαιώσουμε εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβουμε.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο της αρεσκείας σας, μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση ενός προσωπικού πιστωτικού σημειώματος-κωδικού, που μπορείτε να εξαργυρώσετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα μόνον. Το πιστωτικό σημείωμα έχει διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσής του.

Άλλως, μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή των χρημάτων που καταβάλλατε για την αγορά του προϊόντος, η οποία γίνεται με την ίδια μέθοδο με την οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά,  εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Σας επιστρέφεται μόνο το ποσό της αξίας του προϊόντος και όχι τα έξοδα αποστολής ή αντικαταβολής. Εάν έχετε πληρώσει με αντικαταβολή, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία της τράπεζας σας (Ονοματεπώνυμο κατόχου, κωδικό BIC/IBAN και τράπεζα λογαριασμού) στη Φόρμα Επιστροφής.

Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στην Εταιρία χωρίς καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα υπαναχώρησης. Εάν δεν αποσταλεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η Εταιρία δύναται να μην αποδεχθεί την επιστροφή. Η καταβολή των χρημάτων ολοκληρώνεται έπειτα από την επιστροφή του προϊόντος και τον έλεγχο της καλής του κατάστασης και ακολουθείται από επιβεβαιωτικό email επιστροφής χρημάτων. Η ευθύνη για ζημία ή απώλεια κατά την επιστροφή του προϊόντος στην Εταιρία βαρύνει τον πελάτη.

Σε περίπτωση που υπαναχωρήσετε, προτού παραδοθεί η παραγγελία σας και παρά ταύτα αυτή παραληφθεί, πρέπει άμεσα να επιστρέψετε το προϊόν στην Εταιρία ακριβώς στην κατάσταση που παρελήφθη, μη ανοιγμένο και αχρησιμοποίητο.

Το επιστρεφόμενο ή προς αντικατάσταση προϊόν πρέπει να είναι στην ίδια άριστη κατάσταση που παρελήφθη, συνοδευόμενο από το παραστατικό που έχει εκδοθεί, στην πλήρη αρχική του συσκευασία, χωρίς σκισίματα και φθορές, με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας, αχρησιμοποίητο και μη φορεμένο. Σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον πελάτη με χρέωση του ιδίου.

Μεταβολή όρων

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, να ανανεώνει ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους Όρους & Προϋποθέσεις Πωλήσεων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και πάντοτε σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση.

Επικοινωνία

Μπορείτε να αποστέλλετε τυχόν ερωτήσεις σας σχετικά με τους Όρους & Προϋποθέσεις Πωλήσεων στο info@vamvacos.gr. Η Εταιρία μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καταχωρήσει είτε αναρτώντας ανακοίνωση στο site.

Διάφορα

Οι Όροι & Προϋποθέσεις Πωλήσεων, οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και εσάς και υπερτερούν κάθε προφορικής ή έγγραφης επικοινωνίας ή/και συμφωνίας σχετικά με τη χρήση του site.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος κριθεί άκυρος ή ανεφάρμοστος με απόφαση δικαστηρίου, οι υπόλοιποι όροι παραμένουν ανεπηρέαστοι διατηρώντας την εγκυρότητά τους. Καθυστέρηση της Εταιρίας να επιδιώξει την ικανοποίηση των δικαιωμάτων της, δεν σημαίνει παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.

Οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις Πωλήσεων διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα έχει ως αιτία αυτούς, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.