Όροι Χρήσης

Ποιοι είμαστε

Το www.vamvacos.gr (στο εξής «site») αποτελεί ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα της εταιρίας με την επωνυμία «Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΒΕΕ» (στο εξής «Εταιρία») που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Τσιμισκή 43, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058191104000 Α.Φ.Μ. 094540526, τηλ. επικοινωνίας +2310.228871, e-mail info@vamvacos.gr. Η περιήγηση και χρήση του συνεπάγεται την από μέρους σας ρητή συναίνεση και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων που περιγράφονται κατωτέρω, οι οποίοι μαζί με τους Όρους & Προϋποθέσεις Πωλήσεων και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπουν και ρυθμίζουν τη σχέση σας με την Εταιρία. Εάν πραγματοποιήσετε εγγραφή για συμμετοχή σε τυχόν διαγωνισμούς ή προωθητικές ενέργειες, είναι πιθανόν να εφαρμόζονται περαιτέρω όροι, επιπλέον των παρόντων. Εάν παραβιαστεί οποιοσδήποτε όρος, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβασή σας στο site.

Πρόσβαση – Δημιουργία Λογαριασμού

Για την πρόσβαση στο site δεν είναι απαραίτητη η προηγούμενη δημιουργία λογαριασμού. Εάν ωστόσο επιθυμείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό, τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν είναι το ονοματεπώνυμο, το e-mail σας και ο μοναδικός κωδικός πρόσβασης. Αμέσως μετά την εισαγωγή των στοιχείων αυτών, θα σας αποσταλεί e-mail για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, στο οποίο θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας. Το σύνολο των στοιχείων αυτών επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στην οποία καλείστε να συναινέσετε, μαζί με τους παρόντες Όρους Χρήσης, προκειμένου να δημιουργήσετε λογαριασμό. Το e-mail που θα δηλώσετε πρέπει να είναι ενεργό και να έχετε πρόσβαση σε αυτό μόνον εσείς. Όπως και η απλή περιήγηση στο site, έτσι και η δημιουργία λογαριασμού, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων καθώς και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η πρόσβαση στο site επιτρέπεται σε προσωρινή βάση, και η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η Εταιρία δεν ευθύνεται εάν για οποιοδήποτε λόγο το site μείνει εκτός λειτουργίας.
Αποκλειστικά υπεύθυνος να διασφαλίσετε ποιος χρησιμοποιεί το site μέσω της σύνδεσής σας είστε εσείς.

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο που αναρτάται στο site, στο σύνολό του, αποτελεί πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας ή τρίτων. Η εμφάνιση τυχόν εμπορικών ονομασιών, λογοτύπων, σημάτων και εν γένει γνωρισμάτων στο site δεν μπορεί με κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας ή του δικαιώματος χρήσης τους, αντίθετα αυτά προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους και διατάξεις. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο επέμβαση στο περιεχόμενο ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου, των σημάτων, των εικόνων, των λογοτύπων, των διακριτικών γνωρισμάτων, των ονομάτων κ.α. με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς ρητά απαγορεύεται.

Όροι και μεταβολές

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, να ανανεώνει ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους Όρους Χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και πάντοτε σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση.

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

Η Εταιρία δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο site όσον αφορά στην ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας του site λόγω ανωτέρας βίας. Συνεπώς, η Εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο site.

Ευθύνη χρηστών

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουν όπως και το περιεχόμενο του, κατ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό και κακόβουλο. Επίσης δηλώνουν ότι τα παρεχόμενα από αυτούς στοιχεία κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του, είναι απολύτως ακριβή και σωστά. Τέλος, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν πάσα ευθύνη από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του λογαριασμού τους, από μη εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα καθώς και την αποζημίωση από οποιαδήποτε βλάβη επιφέρει η χρήση αυτή στην Εταιρία ή/και σε οποιονδήποτε άλλο συνεργάτη της.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρία, οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι και οι υπάλληλοί της, δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από οποιοδήποτε λόγο που τυχόν θα υποστείτε εσείς ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του site. Επίσης η Εταιρία, οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι και οι υπάλληλοί της, δεν ευθύνονται για ο,τιδήποτε προκύψει από τρίτους οι οποίοι χρησιμοποιούν το site.

Επικοινωνία

Μπορείτε να αποστέλλετε τυχόν ερωτήσεις σας σχετικά με τους Όρους Χρήσης στο info@vamvacos.gr. Η Εταιρία μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καταχωρήσει είτε αναρτώντας ανακοίνωση στο site.

Διάφορα

Οι Όροι Χρήσης, οι Όροι & Προϋποθέσεις Πωλήσεων και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και εσάς και υπερτερούν κάθε προφορικής ή έγγραφης επικοινωνίας ή/και συμφωνίας σχετικά με τη χρήση του site.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος κριθεί άκυρος ή ανεφάρμοστος με απόφαση δικαστηρίου, οι υπόλοιποι όροι παραμένουν ανεπηρέαστοι διατηρώντας την εγκυρότητά τους. Καθυστέρηση της Εταιρίας να επιδιώξει την ικανοποίηση των δικαιωμάτων της, δεν σημαίνει παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα έχει ως αιτία αυτούς, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το www.vamvacos.gr (στο εξής «site») αποτελεί ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα της εταιρίας με την επωνυμία «Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΒΕΕ» (στο εξής «Εταιρία») που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Τσιμισκή 43, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058191104000 Α.Φ.Μ. 094540526, τηλ. επικοινωνίας +2310.228871, e-mail info@vamvacos.gr. Η περιήγηση και χρήση του site συνεπάγεται την από μέρους σας ρητή και σαφή αποδοχή και συναίνεση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Εταιρία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μέγιστη δυνατή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ωστόσο, η μεταφορά δεδομένων μέσω διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και κάθε μεταφορά δεδομένων γίνεται με δική σας ευθύνη.

Αναγνώριση χρήστη – Δεδομένα που συλλέγουμε

Προκειμένου να δημιουργήσετε λογαριασμό ή να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή, η οποία επιτρέπεται μόνον εάν είστε άνω των 18 ετών, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Ειδικότερα, θα ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το e-mail σας, τηλέφωνο επικοινωνίας και ο μοναδικός κωδικός πρόσβασης (password). Μετά την καταχώρηση του password, αυτό κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στα ηλεκτρονικά συστήματα της Εταιρίας προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Ως εκ τούτου, ο μόνος που γνωρίζει το password είστε εσείς και πρέπει να μεριμνήσετε για τη διατήρηση της μυστικότητάς του. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του password, πρέπει να προβείτε στην άμεση, έγγραφη ειδοποίηση της Εταιρίας. Επίσης, εάν επιλέξετε την έκδοση τιμολογίου αγοράς, θα πρέπει να καταχωρήσετε τα σχετικά στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, δραστηριότητα, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.).

Προκειμένου να εγγραφείτε στην υπηρεσία αποστολής ενημερωτικού υλικού (newsletters) θα ζητηθεί μόνον το e-mail σας.

Η Εταιρία δεν έχει καμία πρόσβαση, δεν μπορεί και δεν συλλέγει οποιοδήποτε στοιχείο και δεδομένο πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας ή λογαριασμού Paypal. Σε περίπτωση επιστροφής τιμήματος το οποίο έχει εξαρχής πληρωθεί με αντικαταβολή, κρατάμε τα στοιχεία του λογαριασμού τον οποίο δηλώνετε και στον οποίο επιθυμείτε να πιστωθεί το επιστρεφόμενο ποσό.

Η Εταιρία με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες σας. Από την πλευρά σας εγγυάστε και φέρετε την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιείτε στην Εταιρία.

Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με το νόμο. Κάνουμε χρήση των στοιχείων και του e-mail σας, προκειμένου να (i) ολοκληρωθεί η σύμβαση πώλησης ή η επιστροφή του τιμήματος όταν αυτό έχει καταβληθεί με αντικαταβολή, (ii) επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με προϊόντα που καταχωρούνται και αναρτώνται στο site, (iii) σας αποστείλουμε ενημερωτικά ή/και διαφημιστικά σημειώματα – newsletters, (iv) κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των καταναλωτών, (v) μπορείτε να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες (vi) τηρούμε τις εκ του νόμου υποχρεώσεις μας.

Δικαιώματα που έχετε

Σε οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για περιορισμό της επεξεργασίας ή για αντίταξη στην επεξεργασία, καθώς και για φορητότητα των δεδομένων, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στη διεύθυνση info@vamvacos.gr. Σε μία τέτοια περίπτωση, ανταποκρινόμαστε στο αίτημα μέσα σε προθεσμία ενός μηνός, εκτός εάν αυτό είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή υπάρχει πλήθος παρόμοιων αιτημάτων. Επίσης, οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε ενημερώσεις μέσω e-mail επιλέγοντας το σχετικό link (unsubscribe) που ενσωματώνεται σε κάθε επικοινωνία. Τέλος, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με τρόπο αντίθετο στη νομοθεσία.

Διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους

Τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να διαβιβάζονται σε άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες μας παρέχουν υπηρεσίες όπως για παράδειγμα μεταφορές και παραδόσεις, φιλοξενία, διαχείριση και συντήρηση των δεδομένων μας, έρευνα και ανάλυση, διαχείριση προωθητικών ενεργειών καθώς και διαχείριση ορισμένων υπηρεσιών και στοιχείων. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να έχουν τα ίδια μέτρα προστασίας με αυτά που τηρεί η Εταιρία. Επίσης η Εταιρία δύναται να αποκαλύψει στις αρμόδιες Αρχές προσωπικά δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες αυτή κατέχει ή που είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου. Επισημαίνεται ότι η Εταιρία δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται στοιχεία καρτών και πληρωμών, τα οποία καταχωρείτε απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας Alpha Bank ή στην Paypal.

Χρονική διάρκεια τήρησης των δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Έτσι, η επεξεργασία τους θα διαρκέσει για όσο χρόνο διατηρείτε ενεργό λογαριασμό στο site ή είστε συνδρομητής στο newsletter. Μετά τη διαγραφή σας, την οποία μπορείτε να ζητήσετε οποτεδήποτε αποστέλλοντας σχετικό e-mail, διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είμαστε νομικώς υποχρεωμένοι για τη συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία καθώς και για την προάσπιση των εκ του νόμου δικαιωμάτων μας.

Cookies

To site χρησιμοποιεί cookies. Στη συγκεκριμένη πολιτική cookies, αναφερόμαστε σε αυτές τις τεχνολογίες, οι οποίες περιλαμβάνουν cookies, pixels και gifs, από κοινού «cookies». Με την πλοήγησή σας στο site, συμφωνείτε στη δημιουργία και τη χρήση αυτών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον browser του χρήστη κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο. Τα cookies δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα προσωπικά αρχεία ή έγγραφά σας. Η χρήση των cookies επιτρέπει στο site να αναγνωρίσει τον χρήστη κάθε φορά που το επανεπισκέπτεται και να του προσφέρει πιο προσωποποιημένη εμπειρία κατά την περιήγηση.

Εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση των cookies μπορείτε να ρυθμίσετε τόσο τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο διαδίκτυο όσο και τον browser ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία και αποθήκευσή τους. Ωστόσο, η αποτροπή δημιουργίας τους μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά την περιήγηση και να έχει ως αποτέλεσμα τη μη πλήρη λειτουργία του site. Επίσης είναι δυνατόν να διαγράψετε τα ήδη αποθηκευμένα cookies.

Τρίτοι, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο και να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του Χρήστη στο site. Η Εταιρία δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη στο site για σκοπούς re-marketing. Μπορείτε να επιλέξετε την εξαίρεσή σας από τέτοια χρήση των cookies από την Google στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@vamvacos.gr.

Facebook, Instagram

Το site μας συμπεριλαμβάνει δυνατότητα σύνδεσης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram. Όταν επισκέπτεστε το site μας, το σύστημα περιήγησης εγκαθιστά μία σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του διακομιστή του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Με τον τρόπο αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης αποκτά την πληροφορία ότι επισκεφτήκατε το site μας χρησιμοποιώντας την διεύθυνση IP σας και μπορεί να συσχετίσει την επίσκεψή σας στο site μας με τον λογαριασμό σας. Σημειώνουμε ότι η Εταιρία μας δεν έχει γνώση των δεδομένων που μεταφέρονται ή του τρόπου που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα χρησιμοποιούν. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ενημερωθείτε από την δήλωση απορρήτου του εκάστοτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Εάν επιθυμείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μην συσχετίζουν την επίσκεψή σας στο site μας με τον λογαριασμό που διατηρείτε σε αυτά, πρέπει να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας από αυτά πριν επισκεφθείτε το site μας και να διαγράψετε τα cookies.

Διάφορα

Η συγκατάθεσή σας στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποθηκεύεται από την Εταιρία και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, να ανανεώνει ή να αναθεωρεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και πάντοτε σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση. Σε μία τέτοια περίπτωση θα ζητείται η εκ νέου συγκατάθεση του Χρήστη.

Μπορείτε να αποστέλλετε τυχόν ερωτήσεις σας σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο  info@vamvacos.gr. Η Εταιρία μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καταχωρήσει είτε αναρτώντας ανακοίνωση στο site.

Οι Όροι & Προϋποθέσεις Πωλήσεων, οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και εσάς και υπερτερούν κάθε προφορικής ή έγγραφης επικοινωνίας ή/και συμφωνίας σχετικά με τη χρήση του site.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα έχει ως αιτία αυτήν, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.